Site voor de 40-jarige Haagse Wetswinkel

Met achtergrond, fotomateriaal en een verslag met foto's van een symposium over rechtshulp

Site voor de 40-jarige Haagse Wetswinkel

Met achtergrond, fotomateriaal en een verslag met foto's van een symposium over rechtshulp

40-jarig jubileum van de Haagse Wetswinkel in 2012
Stacks Image 21
Stacks Image 136

31-10-2012 De site is aangevuld met een verslag en een fotoserie van het symposium en feest.
Op de andere pagina's is achtergrond te vinden over het organiseren van het jubileum,
de inhoud van het programma en historisch fotomateriaal.

Stacks Image 780

De aanleiding
In 1972 richtte een aantal rechtenstudenten van de universiteit van Leiden de Haagse Wetswinkel (HWW) op. Zij vonden dat er een 'leemte' in de rechtshulp was, omdat mensen met een laag inkomen in de kou bleven staan met hun juridische problemen.

Zij vonden ook dat die leemte 'structureel' was en streefden naar een door de overheid gefinancierde (eerstelijns) juridische hulpverlening die er uiteindelijk toe zou moeten leiden dat wets- en rechtswinkels overbodig zouden worden.
Kortom, zij werkten aan de opheffing van de HWW.

Maar inmiddels in 2012, 40 jaar later, bestaat de HWW nog steeds. Maar er zijn toch in de afgelopen jaren Bureaus voor Rechtshulp gekomen, opgevolgd door Juridische Loketten? Is er nog altijd sprake van een leemte in de rechtshulp die het voortbestaan van de HWW rechtvaardigt? En als dat zo is, wat moet er dan veranderen om uiteindelijk de Haagse (en andere) Wetswinkels overbodig te maken?

Een groepje wetswinkeliers van het eerste uur wilde het 40-jarig jubileum gebruiken om naar antwoorden te zoeken op die vragen. Daarom zijn zij bezig met het organiseren van een symposium over rechtshulp toen, nu en in de toekomst.
Dat symposium wordt op 26 oktober 2012 in Den Haag gehouden.

Stacks Image 42

Maar een jubileum is niet alleen reflectie, er hoort ook een goed feest bij. Daarom is de huidige Haagse Wetswinkel bezig een reünie te organiseren die wordt gehouden in aansluiting op het symposium.
Meer over het symposium (en later over de reünie) elders op deze site.

Het organiserend comité wil voor symposium en feest met zo veel mogelijk oud-winkeliers van de HWW in contact komen. Aan de hand van oude personeelslijsten van de HWW is al een zoektocht begonnen naar oud-winkeliers die mogelijk nog contact hebben met andere winkeliers om op die manier zo veel mogelijk mensen te bereiken.
Verder zal in (juridische) bladen worden geadverteerd en via Facebook en andere sociale media aandacht worden gevraagd voor het jubileum van de HWW.

Over onze vorderingen zal deze site continu berichten. En naarmate wij meer en meer de beschikking hebben over e-mailadressen van oud-winkeliers kunnen wij ook via mail updates verspreiden.


Het organiserend comité:
Marjan Duijm, Joyce Hes, Constant Martini, Peter Verschoor