Site voor de 40-jarige Haagse Wetswinkel

Met achtergrond, fotomateriaal en een verslag met foto's van een symposium over rechtshulp

Site voor de 40-jarige Haagse Wetswinkel

Met achtergrond, fotomateriaal en een verslag met foto's van een symposium over rechtshulp

Symposium Haagse Wetswinkel 40 jaar
Stacks Image 5
Stacks Image 184

Een uitgebreid verslag van het symposium staat op deze pagina.

Stacks Image 419

Wij organiseren op vrijdag 26 oktober 2012 van 14.30 tot 17.00 uur in Theater Concordia in Den Haag een symposium onder de titel ‘Toegang tot het recht?’

Het symposium heeft een programma met
drie gespreksthema’s:
• Wat bezielde ons 40 jaar geleden om de Haagse Wetswinkel op te richten?
• Wat laat een analyse van de huidige (eerstelijns) rechtshulpverlening zien?
• Wat moet veranderen om die hulpverlening te verbeteren?

De thema’s worden behandeld met een inleiding van 10 minuten door een spreker, gevolgd door een discussie van 30 minuten tussen de spreker en een (wisselend) panel van maximaal 3 leden waarbij reacties uit de zaal aangemoedigd worden.
Voor het leiden van de discussies wordt naar een professionele dagvoorzitter gezocht.

Na afloop is een borrel in Theater Concordia tot circa 19.00 uur.

Het
definitieve programma ziet er als volgt uit:

Thema 1 - Wat bezielde ons 40 jaar geleden?
Inleider:
Niek Roos, oud-voorzitter HWW (1973-1974), laatstelijk gemeentesecretaris van Wageningen en Delft.
Panelleden:
Jit Peters, oud-wetswinkelier, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam.
Hans Gouweleeuw, oud-wetswinkelier, voormalig hoofd Sociale Raadslieden in Den Haag, oud-directeur Maatschappelijke Zaken van de gemeente Wassenaar.

Thema 2 - Hoe ziet de (eerstelijns)rechtshulp er nu uit?
Inleider:
Robin Verspaandonk, advocaat, oud-voorzitter HWW (2008).
Panelleden:
Martin Mons, een van de eerste sociaal advocaten in Den Haag, oud-wetswinkelier.
A.W. Kist, raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Amsterdam, oud-advocaat, oud-voorzitter College van Bestuur Universiteit van Leiden.
Babs Kardoes, Sociaal Raadsvrouw in Den Haag.

Thema 3 - Wat moet veranderen?
Inleider:
Willem Hoyng, advocaat, hoogleraar Universiteit van Tilburg.
Panelleden:
Joyce Hes, oud-wetswinkelier, gepromoveerd op de leemte in de eerstelijnsrechtshulp in 1981, vice-voorzitter van de Stichting Bescherming Burgerrechten.
Dick Allewijn, oud-wetswinkelier, rechter in Den Haag en zelfstandig mediator.
Vin Soeltaansingh, voorzitter HWW.

Na afsluiting van de discussies zal de Haagse Wetswinkel een '
Manifest' presenteren met concrete voorstellen aan de politiek om de (eerstelijns)rechtshulp te verbeteren.
Het eerste exemplaar van het 'Manifest' zal worden uitgereikt aan wethouder en loco-burgemeester
Rabin Baldewsingh van Den Haag als vertegenwoordiger van het College Burgemeester en Wethouders.

Moderator is Tatiana Scheltema.

In de avond organiseert de huidige HWW van 20.00 tot 23.00 uur in Theater Concordia een feest waar alle
(oud-)wetswinkeliers en genodigden welkom zijn.

Het adres van Theater Concordia is Hoge Zand 42, 2512EM Den Haag.

Stacks Image 89

De viering van het jubileum van de Haagse Wetswinkel wordt financieel ondersteund door

Stacks Image 83
Stacks Image 87
Stacks Image 85

Stacks Image 404


Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert de Haagse Wetswinkel een
feest dat wordt gehouden van 20.00 tot 23.00 uur in Theater Concordia.

Alle (oud-)wetswinkeliers en genodigden zijn van harte welkom.


Voor velen zal het hopelijk ook een feest van herkenning worden wanneer oude bekenden uit de eigen wetswinkeltijd weer worden ontmoet en (hopelijk ook) herkend.

Daarnaast zal de avond ook
verrassingen bieden die door de huidige wetswinkeliers zijn voorbereid.

De (gepaste)
muzikale omlijsting is in handen van dj Bastiaan.

Al eerder is aangekondigd dat daarvoor aan (oud-)winkeliers een
bescheiden vergoeding wordt gevraagd.
Die is nu vastgesteld op het ronde bedrag van
€ 10, te betalen bij binnenkomst.
Tijdens de avond is de
bar open en worden hapjes geserveerd, die bij de toegangsprijs zijn inbegrepen.

Het adres van Theater Concordia is Hoge Zand 42, 2512EM Den Haag.

Stacks Image 314

Het feest is mede mogelijk gemaakt door


Stacks Image 410